Barn och hundar kan ofta komma mycket bra överens. Det finns dock en del saker som är viktiga att tänka på när man ska kombinera barn och hundar.

Fördel om hunden är van vid barn

När man skaffar en hund är det en fördel om den är van vid barn om man har eller vill ha barn. En hund som inte har träffat så många barn eller som inte gillar barn, kan göra det svårt att få dem att komma överens. Om hunden känner sig hotad kan den rent av bli aggressiv mot barnet.

Barnen måste lära sig att sköta hunden

Om man skaffar en hund och har barn måste barnen lära sig att sköta om hunden och att ha respekt för den. Ett litet barn bör inte lämnas ensam med hunden och om barnet börjar dra hunden i svansen eller liknande måste man med en gång visa barnet att det inte är okej. När hunden går och lägger sig ska den få vara ifred, och om den äter ska den inte heller störas. Det är viktigt att barnet lyssnar. Om så inte är fallet kan man behöva säga till på skarpen eller helt enkelt stänga barnet ute från det rum hunden äter eller sover i.

Att vänja en hund vid barn

Om man skaffar en hund och den inte är så van vid barn, kan man försöka vänja den vid barnet. Det är bra att låta barnet och hunden mötas kortare stunder till att börja med. Både hunden och barnet måste veta att de får uppmärksamhet, men kanske inte samtidigt. Det kan vara klokt att låta barnet och hunden leka tillsammans med en boll eller liknande för att vänja dem vid varandra. Det gäller dock att hålla koll på leken hela tiden så att hunden inte visar någon aggressivitet.