Om man vill hålla på med hundar på heltid kan det vara klokt att starta en kennel. På en kennel sysslar man med hunduppfödning av en eller flera raser. Men hur går man tillväga för att starta en kennel och vad behöver man veta?

Se till att ha alla tillstånd klara

Om man vill ha ett större antal djur eller om man vill avla fram valpar och sälja dem krävs det att man har tillstånd för sin verksamhet. Det söks hos Jordbruksverket och behövs för att myndigheterna ska veta att man har en verksamhet samt att man verkligen klarar av att bedriva kenneln.

Avla på rätt djur

När man bedriver en kennel är det viktigt att man avlar på rätt djur. Man måste till exempel se till att hundarna är fullständigt friska och att de inte har några sjukdomar som kan gå i arv till valparna. Det kan vara en fördel att låta undersöka de hundar som ska användas i avel för att få reda på om de är friska eller inte. Vissa sjukdomar går inte i arv och då kan man avla vidare. I andra fall kan det vara klokare att inte avla på just den eller de individerna.

 

 

Skaffa kunskaper

Om man ska driva en kennel gäller det att se till att man har rätt kunskaper. Man måste veta vilka hundar som passar bra, vilka som passar bra att avla på och så vidare, men det är inte allt. Man måste också ha kunskap i hur en valpning går till, hur valparna ska uppfostras samt hur man kan undvika att sprida smittor med mera. Det är med andra ord viktigt att man ser till att inhämta så mycket kunskap som möjligt både från olika kurser och utbildningar samt från andra kennelägare och uppfödare. Det finns mycket att lära!